Mät midjemått istället för BMI

BMI är relationen mellan kroppens vikt och längd, vilket kan sägas vara ett trubbigt mått på kroppsfett. Ju högre BMI, desto högre mängd kroppsfett, ungefär. Men kroppens vikt är förstås inte enbart ett mått på kroppsfett, utan även vatten, skelett, muskler och annat.

Ett bättre och enklare sätt att mäta kroppsfett är midjemått relativt kroppslängd (eng. waist-to-height ratio), där midjans omkrets delas med kroppslängden.

Det viktigaste måttet på kroppsfett är runt midjan, eftersom bukfetma har störst negativ påverkan på din hälsa. Bukfetma ökar risken för högt blodtryck och typ 2-diabetes.


(cm)


(cm)


En kvot på högst 0,5 betyder ett hälsosamt midjemått. Midjans omkrets ska alltså vara mindre än eller lika med halva din längd. Högre än 0,5 innebär övervikt och högre än 0,6 innebär mycket övervikt.

Svenska riktlinjer för midjemått

Det finns även riktlinjer för midjemått som inte utgår från din kroppslängd, som citeras av bland andra 1177.

Midjemått för män

Midjemått Klassifikation
<94 cm Hälsosamt
94–102 cm Ökad hälsorisk
>102 cm Bukfetma

Midjemått för kvinnor

Midjemått Klassifikation
<80 cm Hälsosamt
80–88 cm Ökad hälsorisk
>88 cm Bukfetma