BMI-räknare

BMI står för body mass index eller kroppsmasseindex, och anger relationen mellan kroppsvikt och längd. BMI används ofta för att bestämma undervikt och övervikt hos vuxna över 18 år. Läs mer om BMI hos Vårdguiden.

Räkna ut ditt BMI genom att fylla i din längd och vikt här.


cm


kg

Ditt BMI är 23,1 (normalvikt)

BMI-tabell för dig

WHO har definierat följande gränsvärden för BMI, som vi har anpassat efter din längd:

Vikt BMI Klassifikation
under 52 kg under 16 Svår undervikt
52-55 kg 16-17 Måttlig undervikt
55-60 kg 17-18,5 Svag undervikt
60-81 kg 18,5-25 Normalvikt
81-97 kg 25-30 Övervikt
97-113 kg 30-35 Fetma grad 1
113-130 kg 35-40 Fetma grad 2
över 130 kg över 40 Fetma grad 3

Observera att dessa BMI-klassifikationer inte gäller för barn och ungdomar upp till 18 år! För barn använder man en annan BMI-klassifikation som kallas iso BMI, som beror på kön och ålder.

Alternativt mått: midjemått

Även om ditt BMI är normalt kan du ligga i riskzonen för vissa hälsoproblem om ditt midjemått är för stort. Läs mer om midjemått här.

Vill du gå ner i vikt?

Läs Kostdoktorns tips på hur du kan lägga om dina vanor för att förbättra din hälsa.