BMI-räknare

BMI är ett väldigt enkelt mätetal för att försöka avgöra om en person löper hälsorisker på grund av för hög eller för låg vikt. Genom att mäta längden och vikten på en person, och bedöma förhållandet mellan dessa mått, försöker man egentligen uppskatta andelen kroppsfett.

Generellt anses 20-30% kroppsfett vara normalt/hälsosamt för kvinnor, och 8-24% normalt/hälsosamt för män (enligt Wikipedia). När man understiger eller överstiger dessa gränser, finns det hälsorisker.

Det är dock mycket svårare att mäta andelen kroppsfett på ett tillförlitligt sätt, så istället väljer många att mäta sitt BMI, eftersom det är så enkelt. (Ett bättre mått hade varit att istället mäta sitt midjemått!)

Här kan du själv fylla i din längd och vikt för att se ditt BMI. Du kan vara helt trygg med att dina uppgifter aldrig sparas eller skickas någonstans.


(cm)


(kg)


BMI-tabell för dig

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat ett antal klasser av BMI för att enklare kunna avgöra vad som är normalt, för låg vikt och för hög vikt. Det bör kanske tas med en nypa salt.

För att göra det enklare att läsa tabellen, är viktgränserna för just din längd ifyllda här:

Vikt (för 180 cm) BMI Klassifikation
under 52 kg under 16 Svår undervikt
52-55 kg 16-17 Måttlig undervikt
55-60 kg 17-18,5 Svag undervikt
60-81 kg 18,5-25 Normalvikt
81-97 kg 25-30 Övervikt
97-113 kg 30-35 Fetma grad 1
113-130 kg 35-40 Fetma grad 2
över 130 kg över 40 Fetma grad 3

Kritik mot BMI

Man bör ta BMI med en nypa salt av flera orsaker:

Wikipedia skriver om kopplingen till hälsorisker:

A 2010 study that followed 11,000 subjects for up to eight years concluded that BMI is not a good measure for the risk of heart attack, stroke or death. A better measure was found to be the waist-to-height ratio.

Alltså, att mäta din midja i relation till din längd, är ett bättre mått på din hälsa än BMI. Läs mer om midjemått här.

Vill du gå ner i vikt?

Läs Kostdoktorns tips på hur du kan lägga om dina vanor för att förbättra din hälsa.